HOE DIT WERK

LESSE

Vir leerders wat Fisiese Wetenskap ekstra klasse benodig, maar dit nie kan bekostig, of nie plaaslik toegang daartoe het nie, bied YouCanDoScience die leerders die geleentheid om Fisiese Wetenskap teen hul eie tempo, in die gerief van hul eie huis te bemeester, wanneer dit hulle pas. Die manier waarop die lesse uiteengesit is, maak dit ideaal vir tuisonderrig. Vir leerders wat aanvullend Fisiese Wetenskap eksamens moet skryf, is die hersieningslesse, met omvattende opsommings na elke komponent, maar ook toegang tot die detail individuele lesse, as dit nodig is om basiese kennis weer op te knap, asook ‘n volledige wetenskap woordeboek net wat hul nodig het! Die wyse waarop die lesse gestruktureer is, maak dit ‘n ideale hulpmiddel vir wetenskap kampe, Herfs-, Winter- en Lenteskole, waar leerlinge begrippe kan hersien of op datum kom met fisiese wetenskap lesse wat hul gemis het. Verder bied die lesse die geleentheid aan minder ervare onderwysers om bemagtig te word in die onderrig van moeilike begrippe of waar onervare onderwysers gelei word oor hoe om ‘n moeilike les aan te bied. Maatskappye kan as deel van hulle CSI verantwoordelikheid leerders of skole borg, teen ‘n baie bekostigbare tarief, in die omgewing waaruit hul werkers getrek word. Die terugvoer fasiliteit maak dit moontlik vir die CSI bestuurder om die vordering van leerders te monitor.

Meer as 480 lesse, Hersienings lesse, Eksamen tipe vrae en prakties.

Graad 9

Kragte
Wat is ‘n krag
Effek van kragte
Kontak kragte
Gravitasie krag
Gewig
Magnetiese kragte
Elektrostatiese kragte
Kragtepare
Gebalanseerde kragte
Wetenskaplike ondersoek: Massa & Gewig

 

 

 

Elektriese stroombane
Komponente & Begrippe
Elektrisiteit
Fisika Eksamen Vrae
Kragte
Elektriese stroombaan
Elektrisiteit

 

Verbindings
Periodieke tabel
Voorstelling van elemente
Ioonvorming
Verbindings
Wetenskaplike name
Skryf van formules
Algemene name
Chemiese reaksies
Voorstelling van chemiese reaksie
Balansering met mikroskopiese voorstelling
Balansering sonder mikroskopiese voorstelling
Reaksies met suurstof
Metale
Nie-metale
Roes
Wetenskaplike ondersoek: Roes & Lab veiligheid
Sure & Basisse
Sure & Basisse
Indikators & pH
Neutralisasie
Sure met metaaloksiedes
Sure met metaalhidroksiedes
Sure met metaalkarbonate
Sure met metale
Toepassings
Chemie eksamen vrae
Verbindings
Chemiese reaksies
Reaksies met suurstof
Sure en basisse

Graad 10

Meganika
Skalare & Vektore – Skalare & Vektore Skalare & Vektore – Eienskappe van vektore Skalare & Vektore – Resultant Skalare & Vektore – Hersieningsles Beweging in 1D – Verwysingsraamwerk & Posisie Beweging in 1D – Afstand & Verplasing Beweging in 1D – Spoed & Snelheid Beweging in 1D – Versnelling Beweging in 1D – Tydtikker Beweging in 1D – Grafieke: Konstante snelheid Beweging in 1D – Grafieke: Konstante versnelling Beweging in 1D – Transformasie van grafieke Beweging in 1D – Beskrywing van bewegingsgrafieke Beweging in 1D – Bewegingsvergelykings Beweging in 1D – Bewegingsvergelykings: Kompleks Beweging in 1D – Hersieningsles: Terminologie Beweging in 1D – Hersieningsles: Bewegingsgrafieke Beweging in 1D – Hersieningsles: Bewegingsvergelykings Energie – Gravitationele potensiële energie Energie – Kinetiese energie Energie – Meganiese energie Energie – Behoud van meganiese energie Energie – Hersieningsles
Golwe, Klank & Lig
Transversale pulse – Transverse pulse Transversalepulse – Superposisie & Interferensie Transversale golwe – Transversale golwe Longitudinale golwe – In ‘n slinky Longitudinale golwe – Klank Longitudinale golwe – Wetenskaplike ondersoek: Spoed van klank Longitudinale golwe – Ultraklank Elektromagnetiese straling – Golfgeaardheid Elektromagnetiese staling – Partikelgeaardheid Elektromagnetiese straling – Elektromagnetiese spektrum Golwe, Klank & Lig – Hersieningsles
Elektrisiteit & Magnetisme
Magnetisme – Magneetvelde Magnetisme – Permanente magnete Magnetisme – Aarde se magneetveld Magnetisme – Hersieningsles Elektrostatika – Twee soorte ladings Elektrostatika – Kragte uitgeoefen deur ladings Elektrostatika – Behoud van lading Elektrostatika – Kwantisering van lading Elektrostatika – Hersieningsles Elektriese stroombaan – Simbole & stroomsterkte Elektriese stroombaan – Potensiaalverskil Elektriese stroombaan – Weerstand Elektriese stroombaan – Seriebane Elektriese stroombaan -Parallelle bane Elektriese stroombaan – Kombinasie stroombane
Fisika Eksamen Vrae
Beweging in 1D
Energie
Elektrostatika
Elektriese stroombane
Materie & Materiale
Klassifikasie van materie – Eienskappe van materie Klassifikasie van materie – Mengsels Klassifikasie van materie – Suiwer stowwe Klassifikasie van materie – Wetenskaplike name Klassifikasie van materie – Skryf van formules Klassifikasie van materie – Metale, nie-metale & metaloïedes Klassifikasie van materie – Wetenskaplike ondersoek: Geleidingsvermoë Klassifikasie van materie – Hersieningsles Klassifikasie van materie – Hersieningoefeninge: Maklik Klassifikasie van materie – Hersieningoefeninge: Medium Klassifikasie van materie – Hersieningoefeninge: Moeilik Fase van materie – Makroskopies Fase van materie – Terminologie Fase van materie – Wetenskaplike ondersoek: Verandering in temperatuur Fase van materie – Molekulêre kinetiese teorie Fase van materie – Verhittings- en afkoelingskurwes Kinetiese molekulêre teorie & Fase van materie – Hersieningsles Die atoom – Atoommodelle Die atoom – Atoommassa & grootte Die atoom – Atoomstruktuur Die atoom – Isotope Die atoom – Elektronstruktuur Die atoom – Hersieningsles Die atoom – Hersieningoefeninge: Maklik Die atoom – Hersieningoefeninge: Medium Die atoom – Hersieningoefeninge: Moeilik Periodieke Tabel – Periodisiteit Periodieke Tabel – Fisiese eienskappe Periodieke Tabel – Chemiese eienskappe Periodieke Tabel – Reaktiwiteit van elemente Periodieke Tabel – Hersieningsles Periodieke Tabel – Hersieningoefeninge: Maklik Periodieke Tabel – Hersieningoefeninge: Medium Periodieke Tabel – Hersieningoefeninge: Moeilik Chemiese binding – Lewis strukture Chemiese binding – Kovalente binding Chemiese binding – Ioniese binding Chemiese binding – Metaalbinding Chemiese binding – Hersieningsles Deeltjie samestelling van materie – Atome, Elemente & Verbindings Deeltjie samestelling van materie – Kovalente strukture Deeltjie samestelling van materie – Ioniese strukture Deeltjie samestelling van materie – Metaalstrukture Deeltjie samestelling van materie – Toepassings Deeltjie samestelling van materie – Hersieningsles
Chemiese verandering
Fisiese & Chemiese verandering – Fisiese verandering Fisiese & Chemiese verandering – Chemiese verandering Fisiese & Chemiese verandering – Toepassings Fisiese & Chemiese verandering – Balansering van chemiese vergelykings Fisiese & Chemiese verandering – Berekeninge Fisiese & Chemiese verandering – Hersieningsles Voorstelling van chemiese verandering – Hersieningsles: Formules & balansering van chemiese vergelykings Reaksies in waterige oplossings – Ione in waterige oplossings Reaksies in waterige oplossings – Elektroliete & geleidingsvermoë Reaksies in waterige oplossings – Neerslag reaksies Reaksies in waterige oplossings- Gasvorming & suur-basis ioonuitruil reaksies Reaksies in waterige oplossings – Redoksreaksies Reaksies in waterige oplossings – Hersieningsles Kwantitatiewe konsepte – Molbegrip & berekeninge Kwantitatiewe konsepte – Konsentrasie Kwantitatiewe konsepte – Volume Kwantitatiewe konsepte – Empiriese formule Kwantitatiewe konsepte – Persentasie opbrengs
Chemie Prakties
Verhittingskurwe van water
Chemie eksamen vrae
Klassifikasie van materie
Fase van materie
Die atoom
Die Periodieke Tabel
Chemiese binding
Chemiese verandering

 

Graad 11

Meganika
Vektore – Definisies & ko-linieêre vektore Vektore – Resultant van vektore Vektore – Ontbinding in komponente Vektore – Hersieningsles Kragte – Soorte kragte Kragte – Kragte diagramme & vryeliggaam diagramme Kragte – Resultant & komponente Kragte – Wrywingskragte op horisontale en vertikale vlak Kragte – Wrywingskragte teen ‘n skuinsvlak Kragte – Hersieningsles Bewegingsvergelykings – Hersieningsles Newton se wette – Eerste Wet Newton se wette – Tweede Wet & berekeninge Newton se wette – Tweede Wet: Horisontale vlak & skuinsvlak Newton se wette – Tweede Wet: Vertikale vlak Newton se wette – Derde Wet Newton se wette -Toepassing op twee-liggaam sisteme Newton se wette – Universele gravitasie wet Newton se wette – Hersieningsles
Golwe, Klank & Lig
Geometriese optika – Weerkaatsing Geometriese optika – Ligbreking Geometriese optika – Snell se Wet Geometriese optika – Totale interne weerkaatsing 2D & 3D Golwe – Diffraksie Golwe – Hersieningsles
Elektrisiteit & Magnetisme
Elektrostatika – Coulomb se Wet: Teorie Elektrostatika – Coulomb se Wet: Berekeninge Elektrostatika – Elektriese velde Elektrostatika – Hersieningsles Elektromagnetisme – Magnetiese veldlyne Elektromagnetisme – Elektromagnetiese induksie Elektromagnetisme – Faraday se Wet Elektromagnetisme – Hersieningsles Elektriese stroombane – Simbole & stroomsterkte Elektriese stroombane – Potensiaalverskil Elektriese stroombane – Weerstand Elektriese stroombane – Seriebane Elektriese stroombane – Parallelle bane Elektriese stroombane – Kombinasie stroombane Elektriese stroombane – Energie & Drywing: Teorie Elektriese stroombane -Energie & Drywing: Berekeninge Elektriese stroombane – Hersieningsles: Teorie Elektriese stroombane – Hersieningsles: Berekeninge
Fisika Eksamen Vrae
Vektore
Newton se wette
Elektrostatika
Elektromagnetisme
Elektriese stroombane
Fisika Prakties
Newton se tweede bewegingswet
Materie & Materiale
Molekulêre struktuur – Lewisstrukture Molekulêre struktuur – Chemiese binding Molekulêre struktuur – Kovalente binding Molekulêre struktuur – VSEPR Teorie Molekulêre struktuur – VSEPR toepassings Molekulêre struktuur – Polaritiet Molekulêre struktuur – Bindingsenergie & bindingslengte Molekulêre struktuur – Hersieningsles Intermolekulêre kragte – Tipes intermolekulêre kragte Intermolekulêre kragte – Fisiese eienskappe Intermolekulêre kragte – Water Intermolekulêre kragte – Hersieningsles Ideale gasse & Termiese eienskappe – Kinetiese teorie Ideale gasse & Termiese eienskappe – Ideale & werklike gasse Ideale gasse & Termiese eienskappe – Boyle se Wet Ideale gasse & Termiese eienskappe – Charles se Wet Ideale gasse & Termiese eienskappe – Gay-Lussac se Wet Ideale gasse & Termiese eienskappe – Ideale gas wet Ideale gasse & Termiese eienskappe – Hersieningsles
Chemiese verandering
Stoigiometrie – Mol begrip Stoigiometrie – Konsentrasie Stoigiometrie – Volume Stoigiometrie – Empiriese & molekulêre formule Stoigiometrie – Chemiese formules & balansering van vergelykings Stoigiometrie – % Suiwerheid Stoigiometrie – Beperkende reaktant & % opbrengs Stoigiometrie – Hersieningsles Reaksie Energie – Entalpie Reaksie Energie – Bindingsenergie Reaksie Energie – Reaksie proses: Eksotermies & endotermies Reaksie Energie – Hersieningsles Sure & Basisse – Definisies & begrippe Sure & Basisse – Amfoliet & gekonjugeerde suur-basis pare Sure & Basisse – Reaksies van sure Sure & Basisse – Bereiding & herwinning van soute Sure & Basisse – pH & indikators Sure & Basisse – Titrasie Sure & Basisse – Hersieningsles Redoksreaksie – Terminologie & begrippe Redoksreaksie – Oksidasie getalle Redoksreaksie – Balansering van redoksreaksies Redoksreaksie – Klassifikasie Redoksreaksie – Oksiderende & reduserende vermoë Redoksreaksie – Hersieningsles – Teorie Redoksreaksie – Hersieningsles – Balansering van reaksies
Chemiese sisteme
Litosfeer & Mynbou – Hersieningsles
Chemie Eksamen Vrae
Atoomkombinasies
Intermolekulêre kragte
Kwantitatiewe aspekte
Ideale gasse  & termiese eienskappe
Chemiese verandering
Chemie Prakties
Boyle se wet

Graad 12

Meganika
Kragte – Kragte diagram en vryeliggaamdiagram Kragte – Resultant & komponente van kragte Kragte – Verskillende soorte kragte Kragte – Wrywingskragte op horisontale vlak Kragte – Wrywingskragte op skuinsvlak Kragte – Hersieningsles Newton se Wette – Newton I – Toepassings Newton se Wette – Newton II – Berekeninge Newton se Wette – Newton II – Horisontale- & skuinsvlak Newton se Wette – Newton II – Vertikale vlak Newton se Wette – Newton III Newton se Wette – Twee-liggaam sisteme Newton se Wette – Universal gravitasie wet Newton se Wette – Hersieningsles Momentum – Definisies & berekeninge Momentum – Verandering in momentum Momentum – Newton II i.t.v. momentum Momentum – Impuls Momentum – Behoud van momentum Momentum – Elastiese & onelastiese botsings Momentum – Hersieningsles Bewegingsgrafieke (Horisontaal) – Hersieningsles Vertikale Projektiel Beweging – Projektiele Vertikale Projektiel Beweging – Bewegingsvergelykings Vertikale Projektiel Beweging – Tydtikker & grafieke Vertikale Projektiel Beweging – Transformasie van grafieke Vertikale Projektiel Beweging – Verskillende tipe projektielbewegings Vertikale Projektiel Beweging – Beskrywing van grafieke Vertikale Projektiel Beweging – Hersieningsles – Bewegingsvergelykings Vertikale Projektiel Beweging – Hersieningsles – Bewegingsgrafieke: Vertikaal Arbeid, Energie & Drywing – Arbeid – Definisies Arbeid, Energie & Drywing – Arbeid & wrywing Arbeid, Energie & Drywing – Arbeid-energiestelling: Horisontale vlak Arbeid, Energie & Drywing – Arbeid-energiestelling: Skuinsvlak Arbeid, Energie & Drywing – Arbeid: Konserwatiewe & nie-konserwatiewe kragte Arbeid, Energie & Drywing – Meganiese energie Arbeid, Energie & Drywing – Drywing Arbeid, Energie & Drywing – Hersieningsles
Golwe, Klank & Lig
Doppler effek – Hersieningsles
Elektrisiteit & Magnetisme
Elektrostatika – Coulomb se Wet: Teorie Elektrostatika – Coulomb se Wet: Berekeninge Elektrostatika – Elektriese velde Elektrostatika – Hersieningsles Elektromagnetisme – Magnetiese veldlyne Elektromagnetisme – Elektromagnetiese induksie Elektromagnetisme – Faraday se Wet Elektromagnetisme – Hersieningsles Elektriese stroombane – Simbole & stroomsterkte Elektriese stroombane – Potensiaalverskil Elektriese stroombane – Weerstand Elektriese stroombane – Seriebane Elektriese stroombane – Parallelle bane Elektriese stroombane – Kombinasie stroombane Elektriese stroombane – Energie & Drywing: Teorie Elektriese stroombane -Energie & Drywing: Berekeninge Elektriese stroombane – Hersieningsles: Teorie Elektriese stroombane – Hersieningsles: Berekeninge
Fisika Prakties
Behoud van momentum Bepaal versnelling (g) a.g.v. gravitasie krag Interne weerstand & ekwivalente weerstand van resistors
Fisika Eksamen Vrae
Newton se Wette Vertikale Projeksie Momentum Arbeid, Energie & Drywing Doppler effek
Materie & Materiale
Intermolekulêre kragte – Tipes intermolekulêre kragte Intermolekulêre kragte – Water Intermolekulêre kragte – Fisiese eienskappe Intermolekulêre kragte – Hersieningsles Fotoelektriese effek & Spektra – Hersieningsles Organiese Chemie – Koolstofatoom Organiese Chemie – Terminologie Organiese Chemie – Homoloë reekse: Koolwaterstowwe Organiese Chemie – Homoloë reekse: Nie koolwaterstowwe Organiese Chemie – Verskillende formules Organiese Chemie – IUPAC benaming Organiese Chemie – Isomere Organiese Chemie – Verbranding & Esterifikasie Organiese Chemie – Addisie reaksies Organiese Chemie – Eliminasie reaksies Organiese Chemie – Substitusie reaksies Organiese Chemie – Polimerisasie Organiese Chemie – Faktore wat sterkte van IMK bepaal Organiese Chemie – IIMK & Fisiese eienskappe Organiese Chemie – Hersieningsles: Reaksies
Chemiese verandering
Stoichiometry – Mole concept & Calculations Stoichiometry – Concentration Stoichiometry – Volume Stoichiometry – Empirical & Molecular formula Stoichiometry – Chemical formulae & balancing of equations Stoichiometry – % Purity Stoichiometry – Limiting reactant & % Yield Stoichiometry – Revision lesson Reaction Energy – Enthalpy Reaction Energy – Bond Energy Reaction Energy – Reaction progress & Exo/Endothermic reactions Reaction Energy – Revision lesson Rate of Reactions – Energy changes Rate of Reactions – Factors that influence rate of reaction Rate of Reactions – Measuring of rate of reaction Rate of Reactions – Mechanism of reaction & catalyst Rate of Reactions – Revision lesson Chemical Equilibrium – Introduction & Le Chatelier Chemical Equilibrium – Change in concentration Chemical Equilibrium – Change in temperature (Demo lesson) Chemical Equilibrium – Change in pressure Chemical Equilibrium – Equilibrium constant – theory Chemical Equilibrium – Kc Calculations Chemical Equilibrium – Application in industry Chemical Equilibrium – Interpretation of graphs Chemical Equilibrium – Revision lesson – Equilibrium Constant Chemical Equilibrium – Revision lesson – Le Chatelier’s Theory Chemical Equilibrium – Revision lesson – Le Chatelier Applications Acids & Bases – Terminology Acids & Bases – pH Acids & Bases – Neutralisation & Hydrolysis Acids & Bases – Comparing strength of acids & bases Acids & Bases – Standard solutions Acids & Bases – Titration Acids & Bases – Application of acids & bases Acids and Bases – Revision lesson Redox reactions – Theory Electrochemical cells – Terminology Electrochemical cells – Standard Cell & Reduction Potential Table Electrochemical cells – Galvanic cell Electrochemical cells – Electrolytic cell Electrochemical cells – Cell potential: calculations Electrochemical cells – Factors that influence EMF Electrochemical cells – Application in industry Electrochemical cells – Application: Chlor-alkali industry Electrochemical cells – Oxidation numbers Electrochemical cells – Balancing of Redox Reactions Electrochemistry – Revision lesson
Chemiese sisteme
Chemiese industrie – Hersieningsles
Chemie Prakties
Bereiding van Esters Titrasie: bepaal onbekende konsentrasie
Chemie Eksamen Vrae
Organiese Chemie Reaksietempo en Energie Chemiese Ewewig Suur & Basis Elektrochemiese selle Chemiese Industrie

Hoeveel elke afdeling tel in die eksamen

LET OP: Die Graad 12 finale eksamen sluit die volgende werk in wat in Graad 11 gedoen is, en is daarom ook ingesluit onder graad 12 lesse:

Meganika:

  • Vektore
  • Newton se Wette

Elektrisiteit & Magnetisme:

  • Elektrostatika
  • Elektromagnetisme as agtergrond kennis
  • Elektriese stroombane

Materie & Materiale:

  • Intermolekulêre kragte

Chemiese verandering:

  • Stoigiometriese berekeninge
  • Energie & Chemiese verandering
  • Redoksreaksies as agtergrond kennis
Vraestel 1Graad 10Graad 11Graad 12
Meganika50%
45%
42%
Golwe, Klank & Lig27%
21%
11%
Elektrisiteit & Magnetisme23%
34%
37%
Materie & Materiale*10%
Vraestel 2
Materie & Materiale47%40%32%
Chemiese Verandering47%53%56%
Chemiese Sisteme6%7%12%
    
VRAESTEL 1
MeganikaGraad 10 50%
Graad 11 45%
Graad 12 42%
Golwe, Klank & Lig
Graad 10 27%
Graad 11 21%
Graad 12 11%
Elektrisiteit & MagnetismeGraad 10 23%
Graad 11 34%
Graad 12 37%
Materie & MaterialeGraad 12 *10%
VRAESTEL 2
Materie & MaterialeGraad 10 47%Graad 11 40%Graad 12 32%
Chemiese VeranderingGraad 10 47%Graad 11 53%Graad 12 56%
Chemiese SistemeGraad 10 6%Graad 11 7%Graad 12 12%
* Optiese verskynsels en eienskappe van materiale (Fotoelektriese effek, emmisie- en absorbsie skeptra)

Kom ons leer saam!

Enige tyd toegang tot video lesse, notas en toetse.

25 Buena Vista Office Park, Durbanville, Kaapstad