HOE DIT WERK

LESSE

Vir leerders wat Fisiese Wetenskap ekstra klasse benodig, maar dit nie kan bekostig, of nie plaaslik toegang daartoe het nie, bied YouCanDoScience die leerders die geleentheid om Fisiese Wetenskap teen hul eie tempo, in die gerief van hul eie huis te bemeester, wanneer dit hulle pas. Die manier waarop die lesse uiteengesit is, maak dit ideaal vir tuisonderrig.

Vir leerders wat aanvullend Fisiese Wetenskap eksamens moet skryf, is die hersieningslesse, met omvattende opsommings na elke komponent, maar ook toegang tot die detail individuele lesse, as dit nodig is om basiese kennis weer op te knap, asook ‘n volledige wetenskap woordeboek net wat hul nodig het!
Die wyse waarop die lesse gestruktureer is, maak dit ‘n ideale hulpmiddel vir wetenskap kampe, Herfs-, Winter- en Lenteskole, waar leerlinge begrippe kan hersien of op datum kom met fisiese wetenskap lesse wat hul gemis het. Verder bied die lesse die geleentheid aan minder ervare onderwysers om bemagtig te word in die onderrig van moeilike begrippe of waar onervare onderwysers gelei word oor hoe om ‘n moeilike les aan te bied.

Maatskappye kan as deel van hulle CSI verantwoordelikheid leerders of skole borg, teen ‘n baie bekostigbare tarief, in die omgewing waaruit hul werkers getrek word. Die terugvoer fasiliteit maak dit moontlik vir die CSI bestuurder om die vordering van leerders te monitor.

Meer as 300 lesse, Hersienings lesse, Eksamen tipe vrae en prakties.

Graad 10

Meganika
Skalare & Vektore – Skalare & Vektore
Skalare & Vektore – Eienskappe van vektore
Skalare & Vektore – Resultant
Skalare & Vektore – Hersieningsles
Beweging in 1D – Verwysingsraamwerk & Posisie
Beweging in 1D – Afstand & Verplasing
Beweging in 1D – Spoed & Snelheid
Beweging in 1D – Versnelling
Beweging in 1D – Tydtikker
Beweging in 1D – Grafieke: Konstante snelheid
Beweging in 1D – Grafieke: Konstante versnelling
Beweging in 1D – Transformasie van grafieke
Beweging in 1D – Beskrywing van bewegingsgrafieke
Beweging in 1D – Bewegingsvergelykings
Beweging in 1D – Bewegingsvergelykings: Kompleks
Beweging in 1D – Hersieningsles: Terminologie
Beweging in 1D – Hersieningsles: Bewegingsgrafieke
Beweging in 1D – Hersieningsles: Bewegingsvergelykings
Energie – Gravitationele potensiële energie
Energie – Kinetiese energie
Energie – Meganiese energie
Energie – Behoud van meganiese energie
Energie – Hersieningsles
Golwe, Klank & Lig
Transversale pulse – Transverse pulse
Transversalepulse – Superposisie & Interferensie
Transversale golwe – Transversale golwe
Longitudinale golwe – In ‘n slinky
Longitudinale golwe – Klank
Longitudinale golwe – Wetenskaplike ondersoek: Spoed van klank
Longitudinale golwe – Ultraklank
Elektromagnetiese straling – Golfgeaardheid
Elektromagnetiese staling – Partikelgeaardheid
Elektromagnetiese straling – Elektromagnetiese spektrum
Golwe, Klank & Lig – Hersieningsles

 

Elektrisiteit & Magnetisme
Magnetisme – Magneetvelde
Magnetisme – Permanente magnete
Magnetisme – Aarde se magneetveld
Magnetisme – Hersieningsles
Elektrostatika – Twee soorte ladings
Elektrostatika – Kragte uitgeoefen deur ladings
Elektrostatika – Behoud van lading
Elektrostatika – Kwantisering van lading
Elektrostatika – Hersieningsles
Elektriese stroombaan – Simbole & stroomsterkte
Elektriese stroombaan – Potensiaalverskil
Elektriese stroombaan – Weerstand
Elektriese stroombaan – Seriebane
Elektriese stroombaan -Parallelle bane
Elektriese stroombaan – Kombinasie stroombane
Fisika Eksamen Vrae
Beweging in 1D

Energie

Elektrostatika
Elektriese Stroombaan

Materie & Materiale
Klassifikasie van materie – Eienskappe van materie
Klassifikasie van materie – Mengsels
Klassifikasie van materie – Suiwer stowwe
Klassifikasie van materie – Wetenskaplike name
Klassifikasie van materie – Skryf van formules
Klassifikasie van materie – Metale, nie-metale & metaloïedes
Klassifikasie van materie – Wetenskaplike ondersoek: Geleidingsvermoë
Klassifikasie van materie – Hersieningsles
Klassifikasie van materie – Hersieningoefeninge: Maklik
Klassifikasie van materie – Hersieningoefeninge: Medium
Klassifikasie van materie – Hersieningoefeninge: Moeilik
Fase van materie – Makroskopies
Fase van materie – Terminologie
Fase van materie – Wetenskaplike ondersoek: Verandering in temperatuur
Fase van materie – Molekulêre kinetiese teorie
Fase van materie – Verhittings- en afkoelingskurwes
Kinetiese molekulêre teorie & Fase van materie – Hersieningsles
Die atoom – Atoommodelle
Die atoom – Atoommassa & grootte
Die atoom – Atoomstruktuur
Die atoom – Isotope
Die atoom – Elektronstruktuur
Die atoom – Hersieningsles
Die atoom – Hersieningoefeninge: Maklik
Die atoom – Hersieningoefeninge: Medium
Die atoom – Hersieningoefeninge: Moeilik
Periodieke Tabel – Periodisiteit
Periodieke Tabel – Fisiese eienskappe
Periodieke Tabel – Chemiese eienskappe
Periodieke Tabel – Reaktiwiteit van elemente
Periodieke Tabel – Hersieningsles
Periodieke Tabel – Hersieningoefeninge: Maklik
Periodieke Tabel – Hersieningoefeninge: Medium
Periodieke Tabel – Hersieningoefeninge: Moeilik
Chemiese binding – Lewis strukture
Chemiese binding – Kovalente binding
Chemiese binding – Ioniese binding
Chemiese binding – Metaalbinding
Chemiese binding – Hersieningsles
Deeltjie samestelling van materie – Atome, Elemente & Verbindings
Deeltjie samestelling van materie – Kovalente strukture
Deeltjie samestelling van materie – Ioniese strukture
Deeltjie samestelling van materie – Metaalstrukture
Deeltjie samestelling van materie – Toepassings
Deeltjie samestelling van materie – Hersieningsles
Chemiese verandering
Fisiese & Chemiese verandering – Fisiese verandering
Fisiese & Chemiese verandering – Chemiese verandering
Fisiese & Chemiese verandering – Toepassings
Fisiese & Chemiese verandering – Balansering van chemiese vergelykings
Fisiese & Chemiese verandering – Berekeninge
Fisiese & Chemiese verandering – Hersieningsles
Voorstelling van chemiese verandering – Hersieningsles: Formules & balansering van chemiese vergelykings
Reaksies in waterige oplossings – Ione in waterige oplossings
Reaksies in waterige oplossings – Elektroliete & geleidingsvermoë
Reaksies in waterige oplossings – Neerslag reaksies
Reaksies in waterige oplossings- Gasvorming & suur-basis ioonuitruil reaksies
Reaksies in waterige oplossings – Redoksreaksies
Reaksies in waterige oplossings – Hersieningsles
Kwantitatiewe konsepte – Molbegrip & berekeninge
Kwantitatiewe konsepte – Konsentrasie
Kwantitatiewe konsepte – Volume
Kwantitatiewe konsepte – Empiriese formule
Kwantitatiewe konsepte – Persentasie opbrengs
Chemie Prakties
Verhittingskurwe van water
Chemie eksamen vrae
Klassifikasie van materie
Fase van materie
Die atoom
Die Periodieke Tabel
Chemiese binding

Chemiese verandering

 

Graad 11

Meganika
Vektore – Definisies & ko-linieêre vektore
Vektore – Resultant van vektore
Vektore – Ontbinding in komponente
Vektore – Hersieningsles
Kragte – Soorte kragte
Kragte – Kragte diagramme & vryeliggaam diagramme
Kragte – Resultant & komponente
Kragte – Wrywingskragte op horisontale en vertikale vlak
Kragte – Wrywingskragte teen ‘n skuinsvlak
Kragte – Hersieningsles
Bewegingsvergelykings – Hersieningsles
Newton se wette – Eerste Wet
Newton se wette – Tweede Wet & berekeninge
Newton se wette – Tweede Wet: Horisontale vlak & skuinsvlak
Newton se wette – Tweede Wet: Vertikale vlak
Newton se wette – Derde Wet
Newton se wette -Toepassing op twee-liggaam sisteme
Newton se wette – Universele gravitasie wet
Newton se wette – Hersieningsles
Golwe, Klank & Lig
Geometriese optika – Weerkaatsing
Geometriese optika – Ligbreking
Geometriese optika – Snell se Wet
Geometriese optika – Totale interne weerkaatsing
2D & 3D Golwe – Diffraksie
Golwe – Hersieningsles
Elektrisiteit & Magnetisme
Elektrostatika – Coulomb se Wet: Teorie
Elektrostatika – Coulomb se Wet: Berekeninge
Elektrostatika – Elektriese velde
Elektrostatika – Hersieningsles
Elektromagnetisme – Magnetiese veldlyne
Elektromagnetisme – Elektromagnetiese induksie
Elektromagnetisme – Faraday se Wet
Elektromagnetisme – Hersieningsles
Elektriese stroombane – Simbole & stroomsterkte
Elektriese stroombane – Potensiaalverskil
Elektriese stroombane – Weerstand
Elektriese stroombane – Seriebane
Elektriese stroombane – Parallelle bane
Elektriese stroombane – Kombinasie stroombane
Elektriese stroombane – Energie & Drywing: Teorie
Elektriese stroombane -Energie & Drywing: Berekeninge
Elektriese stroombane – Hersieningsles: Teorie
Elektriese stroombane – Hersieningsles: Berekeninge
Fisika Eksamen Vrae
Vectors
Newton’s Laws

Elektrostatika

Elektromagnetisme

Elektriese stroombane

Fisika Prakties
Newton se tweede bewegingswet
Materie & Materiale
Molekulêre struktuur – Lewisstrukture
Molekulêre struktuur – Chemiese binding
Molekulêre struktuur – Kovalente binding
Molekulêre struktuur – VSEPR Teorie
Molekulêre struktuur – VSEPR toepassings
Molekulêre struktuur – Polaritiet
Molekulêre struktuur – Bindingsenergie & bindingslengte
Molekulêre struktuur – Hersieningsles
Intermolekulêre kragte – Tipes intermolekulêre kragte
Intermolekulêre kragte – Fisiese eienskappe
Intermolekulêre kragte – Water
Intermolekulêre kragte – Hersieningsles
Ideale gasse & Termiese eienskappe – Kinetiese teorie
Ideale gasse & Termiese eienskappe – Ideale & werklike gasse
Ideale gasse & Termiese eienskappe – Boyle se Wet
Ideale gasse & Termiese eienskappe – Charles se Wet
Ideale gasse & Termiese eienskappe – Gay-Lussac se Wet
Ideale gasse & Termiese eienskappe – Ideale gas wet
Ideale gasse & Termiese eienskappe – Hersieningsles
Chemiese verandering
Stoigiometrie – Mol begrip
Stoigiometrie – Konsentrasie
Stoigiometrie – Volume
Stoigiometrie – Empiriese & molekulêre formule
Stoigiometrie – Chemiese formules & balansering van vergelykings
Stoigiometrie – % Suiwerheid
Stoigiometrie – Beperkende reaktant & % opbrengs
Stoigiometrie – Hersieningsles
Reaksie Energie – Entalpie
Reaksie Energie – Bindingsenergie
Reaksie Energie – Reaksie proses: Eksotermies & endotermies
Reaksie Energie – Hersieningsles
Sure & Basisse – Definisies & begrippe
Sure & Basisse – Amfoliet & gekonjugeerde suur-basis pare
Sure & Basisse – Reaksies van sure
Sure & Basisse – Bereiding & herwinning van soute
Sure & Basisse – pH & indikators
Sure & Basisse – Titrasie
Sure & Basisse – Hersieningsles
Redoksreaksie – Terminologie & begrippe
Redoksreaksie – Oksidasie getalle
Redoksreaksie – Balansering van redoksreaksies
Redoksreaksie – Klassifikasie
Redoksreaksie – Oksiderende & reduserende vermoë
Redoksreaksie – Hersieningsles – Teorie
Redoksreaksie – Hersieningsles – Balansering van reaksies
Chemiese sisteme
Litosfeer & Mynbou – Hersieningsles
Chemie Eksamen Vrae
Atoom kombinasies

Intermolekulêre kragte

Kwantitatiewe aspekte

Ideale gasse & termiese eienskappe

Chemiese veranderinge

Chemie Prakties
Boyle se wet

Graad 12

Meganika
Kragte – Kragte diagram en vryeliggaamdiagram
Kragte – Resultant & komponente van kragte
Kragte – Verskillende soorte kragte
Kragte – Wrywingskragte op horisontale vlak
Kragte – Wrywingskragte op skuinsvlak
Kragte – Hersieningsles
Newton se Wette – Newton I – Toepassings
Newton se Wette – Newton II – Berekeninge
Newton se Wette – Newton II – Horisontale- & skuinsvlak
Newton se Wette – Newton II – Vertikale vlak
Newton se Wette – Newton III
Newton se Wette – Twee-liggaam sisteme
Newton se Wette – Universal gravitasie wet
Newton se Wette – Hersieningsles
Momentum – Definisies & berekeninge
Momentum – Verandering in momentum
Momentum – Newton II i.t.v. momentum
Momentum – Impuls
Momentum – Behoud van momentum
Momentum – Elastiese & onelastiese botsings
Momentum – Hersieningsles
Bewegingsgrafieke (Horisontaal) – Hersieningsles
Vertikale Projektiel Beweging – Projektiele
Vertikale Projektiel Beweging – Bewegingsvergelykings
Vertikale Projektiel Beweging – Tydtikker & grafieke
Vertikale Projektiel Beweging – Transformasie van grafieke
Vertikale Projektiel Beweging – Verskillende tipe projektielbewegings
Vertikale Projektiel Beweging – Beskrywing van grafieke
Vertikale Projektiel Beweging – Hersieningsles – Bewegingsvergelykings
Vertikale Projektiel Beweging – Hersieningsles – Bewegingsgrafieke: Vertikaal
Arbeid, Energie & Drywing – Arbeid – Definisies
Arbeid, Energie & Drywing – Arbeid & wrywing
Arbeid, Energie & Drywing – Arbeid-energiestelling: Horisontale vlak
Arbeid, Energie & Drywing – Arbeid-energiestelling: Skuinsvlak
Arbeid, Energie & Drywing – Arbeid: Konserwatiewe & nie-konserwatiewe kragte
Arbeid, Energie & Drywing – Meganiese energie
Arbeid, Energie & Drywing – Drywing
Arbeid, Energie & Drywing – Hersieningsles
Golwe, Klank & Lig
Doppler effek – Hersieningsles
Elektrisiteit & Magnetisme
Elektrostatika – Coulomb se Wet: Teorie
Elektrostatika – Coulomb se Wet: Berekeninge
Elektrostatika – Elektriese velde
Elektrostatika – Hersieningsles
Elektromagnetisme – Magnetiese veldlyne
Elektromagnetisme – Elektromagnetiese induksie
Elektromagnetisme – Faraday se Wet
Elektromagnetisme – Hersieningsles
Elektriese stroombane – Simbole & stroomsterkte
Elektriese stroombane – Potensiaalverskil
Elektriese stroombane – Weerstand
Elektriese stroombane – Seriebane
Elektriese stroombane – Parallelle bane
Elektriese stroombane – Kombinasie stroombane
Elektriese stroombane – Energie & Drywing: Teorie
Elektriese stroombane -Energie & Drywing: Berekeninge
Elektriese stroombane – Hersieningsles: Teorie
Elektriese stroombane – Hersieningsles: Berekeninge
Fisika Prakties
Behoud van momentum
Bepaal versnelling (g) a.g.v. gravitasie krag
Interne weerstand & ekwivalente weerstand van resistors
Fisika Eksamen Vrae
Newton se Wette
Vertikale Projeksie
Momentum
Arbeid, Energie & Drywing
Doppler effek
Materie & Materiale
Intermolekulêre kragte – Tipes intermolekulêre kragte
Intermolekulêre kragte – Water
Intermolekulêre kragte – Fisiese eienskappe
Intermolekulêre kragte – Hersieningsles
Fotoelektriese effek & Spektra – Hersieningsles
Organiese Chemie – Koolstofatoom
Organiese Chemie – Terminologie
Organiese Chemie – Homoloë reekse: Koolwaterstowwe
Organiese Chemie – Homoloë reekse: Nie koolwaterstowwe
Organiese Chemie – Verskillende formules
Organiese Chemie – IUPAC benaming
Organiese Chemie – Isomere
Organiese Chemie – Verbranding & Esterifikasie
Organiese Chemie – Addisie reaksies
Organiese Chemie – Eliminasie reaksies
Organiese Chemie – Substitusie reaksies
Organiese Chemie – Polimerisasie
Organiese Chemie – Faktore wat sterkte van IMK bepaal
Organiese Chemie – IIMK & Fisiese eienskappe
Organiese Chemie – Hersieningsles: Reaksies
Chemiese verandering
Stoichiometry – Mole concept & Calculations
Stoichiometry – Concentration
Stoichiometry – Volume
Stoichiometry – Empirical & Molecular formula
Stoichiometry – Chemical formulae & balancing of equations
Stoichiometry – % Purity
Stoichiometry – Limiting reactant & % Yield
Stoichiometry – Revision lesson
Reaction Energy – Enthalpy
Reaction Energy – Bond Energy
Reaction Energy – Reaction progress & Exo/Endothermic reactions
Reaction Energy – Revision lesson
Rate of Reactions – Energy changes
Rate of Reactions – Factors that influence rate of reaction
Rate of Reactions – Measuring of rate of reaction
Rate of Reactions – Mechanism of reaction & catalyst
Rate of Reactions – Revision lesson
Chemical Equilibrium – Introduction & Le Chatelier
Chemical Equilibrium – Change in concentration
Chemical Equilibrium – Change in temperature (Demo lesson)
Chemical Equilibrium – Change in pressure
Chemical Equilibrium – Equilibrium constant – theory
Chemical Equilibrium – Kc Calculations
Chemical Equilibrium – Application in industry
Chemical Equilibrium – Interpretation of graphs
Chemical Equilibrium – Revision lesson – Equilibrium Constant
Chemical Equilibrium – Revision lesson – Le Chatelier’s Theory
Chemical Equilibrium – Revision lesson – Le Chatelier Applications
Acids & Bases – Terminology
Acids & Bases – pH
Acids & Bases – Neutralisation & Hydrolysis
Acids & Bases – Comparing strength of acids & bases
Acids & Bases – Standard solutions
Acids & Bases – Titration
Acids & Bases – Application of acids & bases
Acids and Bases – Revision lesson
Redox reactions – Theory
Electrochemical cells – Terminology
Electrochemical cells – Standard Cell & Reduction Potential Table
Electrochemical cells – Galvanic cell
Electrochemical cells – Electrolytic cell
Electrochemical cells – Cell potential: calculations
Electrochemical cells – Factors that influence EMF
Electrochemical cells – Application in industry
Electrochemical cells – Application: Chlor-alkali industry
Electrochemical cells – Oxidation numbers
Electrochemical cells – Balancing of Redox Reactions
Electrochemistry – Revision lesson
Chemiese sisteme
Chemiese industrie – Hersieningsles
Chemie Prakties
Bereiding van Esters
Titrasie: bepaal onbekende konsentrasie
Chemie Eksamen Vrae
Organiese Chemie
Reaksietempo en Energie
Chemiese Ewewig
Suur & Basis
Elektrochemiese selle
Chemiese Industrie

Hoeveel elke afdeling tel in die eksamen

LET OP: Die Graad 12 finale eksamen sluit die volgende werk in wat in Graad 11 gedoen is, en is daarom ook ingesluit onder graad 12 lesse:

Meganika:

  • Vektore
  • Newton se Wette

Elektrisiteit & Magnetisme:

  • Elektrostatika
  • Elektromagnetisme as agtergrond kennis
  • Elektriese stroombane

Materie & Materiale:

  • Intermolekulêre kragte

Chemiese verandering:

  • Stoigiometriese berekeninge
  • Energie & Chemiese verandering
  • Redoksreaksies as agtergrond kennis
Vraestel 1Graad 10Graad 11Graad 12
Meganika50%
45%
42%
Golwe, Klank & Lig27%
21%
11%
Elektrisiteit & Magnetisme23%
34%
37%
Materie & Materiale*10%
Vraestel 2
Materie & Materiale47%40%32%
Chemiese Verandering47%53%56%
Chemiese Sisteme6%7%12%
    
VRAESTEL 1
MeganikaGraad 10 50%
Graad 11 45%
Graad 12 42%
Golwe, Klank & Lig
Graad 10 27%
Graad 11 21%
Graad 12 11%
Elektrisiteit & MagnetismeGraad 10 23%
Graad 11 34%
Graad 12 37%
Materie & MaterialeGraad 12 *10%
VRAESTEL 2
Materie & MaterialeGraad 10 47%Graad 11 40%Graad 12 32%
Chemiese VeranderingGraad 10 47%Graad 11 53%Graad 12 56%
Chemiese SistemeGraad 10 6%Graad 11 7%Graad 12 12%
* Optiese verskynsels en eienskappe van materiale (Fotoelektriese effek, emmisie- en absorbsie skeptra)

Kom ons leer saam!

Enige tyd toegang tot video lesse, notas en toetse.

25 Buena Vista Office Park, Durbanville, Kaapstad